Nazaj na uvodno stran
ZIK

Ulica Otona Zupančiča 1
T: 07/30-61-390
E: info@zik-crnomelj.si

Povezave

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ

http://www.zik-crnomelj.eu

JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA

http://www.kp-kolpa.si

RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER BELA KRAJINA

http://www.belakrajina.si

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

http://www.mss.gov.si

    

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.