Nazaj na uvodno stran
ZIK

Ulica Otona Zupančiča 1
T: 07/30-61-390
E: info@zik-crnomelj.si

Kontaktni podatki

Zavod za izobraževanje in kulturo
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

tel.: 07 30 61 390
fax.: 07 30 61 393
e-pošta: info@zik-crnomelj.si

Vodja projekta: mag. Nada Žagar
e-pošta: nada.zagar@zik-crnomelj.si

Koordinatorica projekta: Nada Babič Ivaniš
e-pošta: nada.babic@zik-crnomelj.si

    

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.