Nazaj na uvodno stran
ZIK

Ulica Otona Zupančiča 1
T: 07/30-61-390
E: info@zik-crnomelj.si

VSEŽIVLJENJSKO UČENJE ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Projekt vseživljenjsko učenje za razvoj podeželja je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport za Centre vseživljenjskega učenje -CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše okolje - Partnerstva.

V okviru projekta bomo partnerji ZIK Črnomelj, KP Kolpa in RIC Bela krajina razvili inovativni model lokalnega partnerstva za

  • obujanje pridelovanja lanu
  • izobraževanje in usposabljanje za trženje izdelkov iz lanu
  • usposabljanje za pridobivanje dodatnih sredstev in promocijo lastne dejavnosti
  • izboljšanje samozaposlitvenih možnosti.

Projekt, ki ga sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad, se bo izvajal do leta 2011. MŠŠ ima 15% udeležbo in je posrednik pridobivanja sredstev iz Evropskih socialnih skladov, ki zagotavljajo 85% sredstev.

MODEL PARTNERSTVA

Model partnerstva (PDF, 114 KB)

    

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.